Communicatiestrategie crowdfundingprojecten

crowdfunding

Pix & Stories ontwikkelde een nieuwe communicatiestrategie die ervoor zorgt dat crowdfundingprojecten sneller en eenvoudiger het beoogde doel bereiken of zelfs een pak meer winst ophalen dan oorspronkelijk voorzien.

Stap 1: Tijdens een eerste contact luisteren we naar de doelstellingen, doelgroep, normen en waarden, huidige werkwijze en verwachtingen van de initiatiefnemer(s).

Stap 2: Pix & Stories verduidelijkt hoe het een onderlinge samenwerking ziet.

a) We bevragen de sleutelfiguren naar het waarom en de ziel van de organisatie.

b) We gaan op zoek naar de verschillende mogelijke stimulansen die mensen, organisaties, overheden of bedrijven kunnen bewegen om het project te financieren of communicatief te ondersteunen.

c) We speuren naar verhalen binnen de organisatie. We bevragen medewerkers naar hun motivaties, zorgen, ideeën, capaciteiten die we kunnen inschakelen bij de creatie van verhalen en inhoud.

d) We gaan op zoek naar getuigenissen van de begunstigde(n) van de onderneming of crowdfundingactie.

We schrijven een verhaal over:

  • de huidige situatie (met een emotionele beschrijving van het probleem en mogelijke struikelblokken)
  • de gewenste situatie (de lezer stimuleren via dit verhaal begrip voor het actiedoel op te brengen)
  • de mogelijke situatie bij het slagen van de financieringsronde of communicatieve ondersteuning (de lezer motiveren om bij te dragen tot deze ideale situatie).

e) We stellen op basis van deze research alle mogelijke verhaallijnen samen op en bepalen, samen met de klant, een prioriteitenlijst van verhalen en invalshoeken die we verder uitwerken.

Mogelijke invalshoeken:

  • maatschappelijk belang
  • cultureel belang
  • economisch belang
  • menselijk belang

f) We zoeken in overleg met de klant de ideale kanalen om de boodschap bij de doelgroep te brengen: social media, website, geschreven pers, video, brochures, events,…

g) We werken de geselecteerde verhalen in woord en beeld uit. De gecreëerde inhoud wordt via de diverse geselecteerde kanalen verspreid, aangepast aan de noden van elk specifiek kanaal.

h) We volgen het project op en brengen na het welslagen van de financieringsronde of het project, verslag uit naar de pers, medewerkers en leidinggevenden maar ook naar de mensen die het project financierden.